Naroči fotografijo / Order My Photos

Want to hang one of my photos on your wall? / Želiš naročiti katero od mojih fotografij? 
 
High quality open edition or limited edition photography prints are available in a variety of sizes to suit your walls. Our products include lustre photo prints or stretched canvas prints. Archival quality and longevity is guaranteed with all prints. Dispatched within 6 days (canvas 15 days) of your order and delivered rapidly to your door by registered courier with full customer satisfaction guarantees.
Prints are supplied unframed and are shipped in packages or carton tubes.
*
Fotografije so na voljo v prosti ali omejeni izdaji in v različnih formatih, ki se bodo prilegali vašim stenam. Izberete lahko visoko kvalitetni fotografski papir, ali fotoplatno.
Garantiramo visoko kvaliteto in obstojne barve. Fotografije bodo poslane najkasneje 6 dni (platno 15 dni) od vašega naročila s priporočeno pošto.
Fotografije pošiljamo neuokvirjene, v paketu ali kartonskih tubah.

Cene vključujejo pošiljanje / Sizes and prices, including shipping within Europe, are:

Prints (landscape or vertical) open edition / Fotografije (ležeče ali pokončne) prosta izdaja :
komplet 5 fotografij/ lot of 5 photos 20x 30/ 13x 18cm  EUR 140.00

Prints (landscape or vertical, limited edition) / Fotografije (ležeče ali pokončne, omejena izdaja):
40x 30cm/ 45x 30cm         EUR 220.00
60x 30cm/ 60x 45cm         EUR 280.00
75x 50cm                          EUR 380.00


40 x 80cm, 30 x 90cm:      EUR 380.00
50 x 100cm, 40 x 120cm:  EUR 480.00
50 x 150cm:                      EUR 580.00

Photographic canvas / Acrylic glass / Alu-Dibond
Fotoplatno / Foto na akrilnem steklu / Aluminiju :
30 x 40cm:                            EUR 280.00
30 x 90cm , 40 x 60 cm:        EUR 480.00
40 x 120cm, 60 x 90 cm:       EUR 580.00
100 x 150cm, 90 x 160 cm:   EUR 680.00

Pošljite naročilo/ Send your order to:
janin@janin.si